google

ให้เราทำการสร้าง Backlink สร้าวเว็บไซต์โดยแชร์ Shared Document ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน โดยต้องแทรก Backlink ในเอกสารนั้น ยกตัวอย่างเว็บไซต์  Google Docs, Slide Share