Rod Revn

“Google เก็บข้อมูลยังไง” หลายคนอาจสงสัยว่าใช้วิธีไหนในการเก็บข้อมูลรวมถึงจัดอันดับว่าเว็บไซต์ไหนควรอยู่อันเท่าไหน แรกเลยคือทำการส่งหุ่นยนต์ bot เข้ามาเก็บข้อมูลภายในเว็บไซต์ของเรา Crawl & Indexing คือถ้าคุณยิ่งอัพเดทข้อมููลมากบอทก็จะเข้ามาเก็บข้อมูลบ่อยขึ้น หลังจากนั้นบอทจะนำข้อมูลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น ตัวอักษรทุกตัว รูปภาพ ไปประมวลผลตามขั้นตอนของ Algorithm  ของเว็บไซต์ Google หลังจากนั้นก็จะคิดออกมาเป็นคะแนนอันดับของเว็บไซต์ของเรา แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าการคิดคะแนนในส่วนนี้หลักๆคืออะไรเพราะมีปัจจัยในการคิดคะแนนมากกว่า 300 แบบ