“ทิศทางของ Google Search ในปัจจุบัน” ทุกวันนี้มือถือเป้นสิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้เลยไม่ว่าจะติดต่อ หรือหาข้อมูลต่างๆ Google มองในจุดนั้นจึงให้ความสำคัญกับ  Mobile First ก่อนเป็นอันดับแรก และ Features ลูกเล่นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาบนมือถือ หลักๆคือต้องทำความเข้าใจกับ Query Processing ซึ่งจะแบ่งออกมาได้ 3 ขั้นตอน 1. ทำความเข้าใจคำนั้น และทำการค้นหา ส่วนขยายความ (Query Understanding) 2.ค้นหาดึงข้อมูลในส่วนนั้นแล้วมาให้คะแนน (Retrieval and Scoring) 3. ตรวจสอบละปรับปรุง (Post-retrieval adjustments)