การทำหน้าอันดับใน Search Engine Result Page หรือ หน้าแสดงผลการค้นหา ด้วยการค้นหาผ่านคีย์เวิร์ดแบบไหนก็ตามที่หน้าของ Google ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับทุกเว็บไซต์ที่ต้องการให้มีผู้เข้ามายังเว็บไซต์ของตนเองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเราสามารถเรียกวิธีการเหล่านี้ว่า SEO นั่นเอง แต่บางคนอาจเข้าใจในความหมายของ SEO แต่ยังไม่เข้าใจในลักษณะที่ Google ได้ทำระบบขึ้นมานั่นหมายถึงว่าต้องทำความเข้าใจกันก่อน

เรียนรู้พร้อมทำความรู้จักกับ Algorithm ของ Google

ระบบการทำงานเพื่อทำการจัดอันดับหน้าเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อจัดอันดับในหน้าแสดงผลการค้นหาเมื่อมีคนพิมพ์คีย์เวิร์ดลงไปใน Google จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ

  1. เก็บข้อมูลในหน้าเว็บต่างๆ โดย Google จะมีโปรแกรมที่ทำหน้าที่คล้ายแมงมุม หรือ Google Spider ไปตามเว็บต่างๆ พร้อมเก็บเนื้อหาเพื่อทำการแสดงเมื่อมีผลการค้นหาจากหน้าการค้นหา
  2. แสดงผลการค้นหาตามความสอดคล้องกับคำค้นหา Algorithm ซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่จัดอันดับในหน้าแสดงผลการค้นหาเมื่อมีการพิมพ์คีย์เวิร์ดลงไป ด้านเงื่อนไขการจัดอันดับไม่ได้มีการเปิดเผยว่ามีปัจจัยอะไรในการจัดอันดับ ทว่าทาง Google ได้มีการทำคู่มือเริ่มต้น SEO เป็นการบอกว่าควรจัดหน้าเว็บอย่างไรให้เก็บข้อมูลง่าย แสดงผลการค้นหาสอดคล้องกันกับคีย์เวิร์ด สิ่งที่ Google ให้ความสำคัญมากถึงขั้นสร้างโปรแกรมสำหรับคัดกรองเพื่อจัดอันดับโดยโปรแกรมนั้นมีชื่อว่า Algorithm เนื่องจาก Google ใช้หลักในการจัดอันดับเพื่อการค้นหา คือการเป็นไปตามลำดับกระบวนการขั้นตอนการทำงาน กระบวนการในการประมวลผลที่ต้องใช้การตัดสินใจในหลักตรรกศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาเป็นตัวช่วยเพื่อเลือกหาวิธีการที่รวดเร็วที่สุด หรือหากทำให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือเป็น ชุดคำสั่งที่เอาไว้ใช้ในการช่วยตัดสินใจในการทำงาน

Algorithm ที่สำคัญของ Google ต่อการจัดอันดับคือ

  1. Panda Algorithm – จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อหาในเว็บไซต์
  2. Penguin Algorithm – จะให้ความสำคัญกับลิงค์เชื่อมโยงที่มาจากเว็บไซต์ภายนอก
  3. Caffeine Algorithm – จะทำการตรวจเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์ต่างๆ ที่มีความสดใหม่ และมีการอัพเดทข้อมูลต่างๆ อยู่อย่างสม่ำเสมอ
  4. Hummingbird Algorithm – เป็นโปรแกรมค้นหาและทำการจัดอันดับด้วยระบบเสียง

 

สิ่งเหล่านี้คือความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ Algorithm ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของผู้ที่ต้องการสร้าง SEO ชั้นยอดให้กับเว็บไซต์ของตนเอง ด้วยความเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาเป็นส่วนช่วยเหลือมากขึ้น คนเราเองจึงจำเป็นที่จะต้องรู้จักการเลือกใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อให้เกิดผลดีกับตนเองมากที่สุด ในเมื่อการทำ SEO คืออีกช่องทางหนึ่งที่จะสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ การเรียนรู้ในสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจึงเป็นเรื่องที่ควรต้องทำอย่างมาก