หัวข้อ URL มีความสำคัญอย่างไร

URL เป็นแค่คำย่อเท่านั้นส่วนชื่อเต็มๆของมันคือ Uniform Resource Locator มันคือข้อมูลที่บันทึกที่อยู่ ของข้อมูลต่างๆใน Internet เช่น ที่อยู่เว็บไซต์ต่างๆ เป็นต้น เราทุกคนต่างทราบกันดีว่า ในปัจจุบันนี้ เว็บไซต์ เปรียบได้กับแหล่งทำการใหม่ของการทำธุรกิจ โดยเป็นช่องทางซึ่งมนุษย์ยุคปัจจุบัน สามารถเข้าถึงได้อย่างง่าย นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาขอเพียงมีอินเตอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์เท่านั้น เพราะฉะนั้นเว็บไซต์จึงเป็นแหล่งรวมรวบข้อมูลจำนวนมากเข้าไว้ด้วยกัน และแสดงข้อมูลเหล่านี้ให้ทุกคนเห็นผ่านทาง Web Browser เว็บไซต์ทุกเว็บจำเป็นจะต้องมีชื่อและที่อยู่ เหมือนกับเราซื้อบ้านหนังหนึ่งก็ต้องมีที่อยู่ของบ้าน และชื่อเพื่อให้รู้ว่าใครเป็นเจ้าของ เว็บไซต์เองก็เช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถระบุได้ว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ของใคร โดยชื่อของเว็บไซต์หรือภาษาทางการจะเรียกว่า Domain name ซึ่งใช้ชื่อซ้ำกันไม่ได้เลย ซึ่งแต่ล่ะเว็บไซต์จะต้องทำการจด Domain name ก่อนถึงจะเปิดให้บริการได้

การแบ่งกลุ่มของ Domain name

โดย Domain name นี้แบ่งออกไปอีกหลายประเภท ไม่ใช่แค่ประเภทเดียว เพื่อแบ่งลักษณะให้ชัดเจนว่าเว็บไซต์นั้น เป็นประเภทใดนั่นเอง ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มได้ ดังนี้

.com – ธุรกิจการค้า

เช่น www.hotmail.com, www.Youtube.com ,  www. Facebook.com

.org  – หน่วยงานไม่หวังผลกำไร

เช่น Chang.org, wikipedia.org

.net – หน่วยงานเกี่ยวกับเครือข่าย

เช่น www.asp.net, www.thailand.net

.mil  – หน่วยงานทหาร

เช่น www.rtarf.mi.th, www.dla.mil

.gov –  หน่วยงานรัฐบาล

เช่น www.cia.gov

.edu – สถาบันการศึกษา

เช่น www.bbc.th.edu, www.au.edu

.co – ภาคเอกชน

เช่น www.kfc.co.th, www.pizza.co.th

.or – องค์กรไม่หวังผลกำไร

เช่น www.pidthong.org, www.bot.or.th

.go – หน่วยงานราชการ

เช่น www.prd.go.th, www.customs.go.th

.ac – สถาบันการศึกษา

เช่น www.sainampeung.ac.th, www.sg.ac.th , www.ru.ac.th

โดยข้อมูลที่เรากล่าวไปทั้งหมดนี้ เป็นที่อยู่บนเว็บไซต์ โดยปกติแล้วเรามักพิมพ์ URL ในบริเวณแถบที่อยู่ของ Web Browser เพื่อเรียกข้อมูลจากเว็บไซต์ เรียกโดยย่อๆว่า URL นั่นเอง

ความสำคัญของ URL

เวลาเราจะเข้าเว็บไซต์ใดๆก็ตาม เราจำเป็นต้องพิมพ์ URL ลงในช่อง URL Address ของ web browser ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราจะเข้าเว็บไซต์ Youtube.com เราก็ต้องพิมพ์ว่า http://www.Youtube.com หรือ จะพิมพ์สั้นๆอย่าง Youtube.com ก็ได้ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ http://www.ก็ได้ เพราะสุดท้ายแล้ว Browser มันก็จะเติมให้เราเอง สรุปแล้วความสำคัญของ URL คือการอ้างอิงของข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตซึ่งจำเป็นต้องระบุ URL ให้ถูกต้อง ไม่อย่างงั้นก็ไม่อาจเข้าถึงข้อมูลได้เลย พูดง่ายๆก็คือเปรียบได้กับบ้านเลขที่ ถ้าสมติว่าเราจะเดินทางไปบ้านเพื่อน เราก็จำเป็นต้องรู้ที่อยู่ เสียก่อนว่าอยู่แห่งหนไหน มิฉะนั้นเราจะเดินทางไปถึงได้อย่างไร รวมทั้งต้องระบุให้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ถ้าระบุผิดหรือข้อมูลไม่ครบเราก็ไม่อาจเดินทางไปถึงได้อยู่ดี

1 thought on “หัวข้อ URL มีความสำคัญอย่างไร

  1. URL มีความสำคัญมากเนื่องจากบอกอะไรได้หลายอย่างเหมือนคุณภาพยิ่งหากเป็นดอทที่ตามหลังชื่อเว็บไซต์นี้มองได้หลายอย่าง เว็บบาคาร่าออนไลน์ ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยเลย ยิ่งหากเป็น .com จะสร้างความเชื่อได้เป็นอย่างดีเยี่ยมเลยละ

Comments are closed.