black-andwqf

“ทำความเข้าใจกับปัญหา SEP “หากคุณเกิดปัญหาในเรื่องของการทำ SEO แล้วอันดับของเว็บไซต์ไม่ดีไม่ติดอันดับอยู่หน้าแรกๆของการค้นหาของ Google ต้องเริ่มทำความเข้าใจกับปัญหา Search Engine Procedure มัคคือขั้นตอน หรือเป็นวิธีการทำงานของ Search Engine สำหรับคนไทยมักจะนิยมใช้ Google ในการทำอันดับเว็บไซต์ ปัญหาคือหากเราทำ SEO ผิดวิธีแล้ว Google จะแบนเว็บไซต์ของเราที่นี้ละปัญหาก็อยู่ที่ว่าถ้าเราโดยจัดว่าเป็นเว็บไซต์ที่ถูกมองเป็นเว็บไซต์ขยะแล้วการที่จะทำให้กลับติดอันดับถือว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมาก